Download Systeemkaart

Het kan op 2 manieren

1. In Microsoft Excel formaat

Indien je over Excel beschikt, kan je dit formaat downloaden en bewerken. Voer je naam in bovenaan en klik in elk vakje op het omgekeerde driehoekje om je keuze te maken. Bewaren en ingevuld bestand als attachment (xlsx formaat) doorsturen naar een lid van het bestuur.

2. In PDF formaat

Indien je niet over Excel beschikt, kan je dit formaat downloaden en afdrukken. Je vult dan het papieren dokument in en bezorgt het een lid van het bestuur (of inscannen en doorsturen) .